Planowanie produkcji w przedsiębiorstwie

Planowanie produkcji w przedsiębiorstwie

28 kwietnia, 2023 Off By piotrek-adm

Planowanie produkcji odgrywa istotną kwestię w całości procesu, ponieważ umożliwia uwzględnienie nie tylko zagadnień stricte technicznych, lecz również zawiera w sobie sprawy organizacyjne, ekonomiczne oraz zarządzanie procesem. Sam plan produkcji powinien zostać sporządzony jak najdokładniej oraz zawierać w sobie specyfikę wyrobów, terminy rozpoczęcia oraz zakończenia, jak również uporządkowane chronologicznie czynności, które są zawarte w procesie produkcji. Warto zaznaczyć, że istnieją dwa rodzaje planowania produkcji: planowanie wstecz oraz planowanie do przodu.
Podstawową różnicą między planowaniem wstecz a planowaniem w przód jest to, że w przypadku tego pierwszego występują ograniczenia związane z terminem sprzedaży produktu. Planowanie w przód polega zaś na szeregowaniu pozyskanych zamówień według wybranego kryterium.

Zalety płynące z zastosowania planowania produkcji

Planowanie produkcji pozwala w znacznym stopniu przybliżyć procesy zachodzące w przedsiębiorstwie podczas wytwarzania danego dobra. Odpowiednio sporządzony oraz wdrożony plan powoduje wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki możliwościom odpowiedniego wdrożenia pewnych systemów jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Warto pamiętać, że dobrze zaplanowane rozdysponowanie zadań pozwala na utrzymanie zamierzonego poziomu obsługi klientów.
Celem planowania produkcji samym w sobie jest przede wszystkim ustabilizowanie procesu tak, aby jak najefektywniej wykorzystywał zapasy magazynowe oraz gwarantował najniższy koszt całkowity.

Kilka słów o planowaniu wstecz

Planowanie produkcji wstecz (JIT z ang. Just In Time) jak sama nazwa wskazuje- opiera się na dotrzymywaniu powierzonych przedsiębiorstwu obowiązków w czasie. Całość produkcji musi zostać tak zaplanowana, aby klient otrzymał swoje zamówienie dokładnie w terminie. Całe zagadnienie jest trudne do sporządzenia bez wykorzystania odpowiednich programów oraz wiedzy ekspertów. Może się okazać czasem kosztowne, lecz jest to inwestycja, która zwraca się nie tylko materialnie, a zarazem całkiem szybko. Warto pamiętać również, że w planowaniu wstecz podczas nieoczekiwanych wypadków może wystąpić niewielki bufor czasu oraz margines błędu, co przekłada się na terminowość dostaw. Również ryzykiem obarczone są takie zakłady, w których może wystąpić przestój w dostępności materiałów niezbędnych podczas procesu produkcyjnego.

planowanie produkcji odgrywa istotną role w każdym przedsiębiorstwie

Komu się opłaca planowanie produkcji?

Z planowaniem produkcji jest o tyle ciekawie, że poszczególne elementy powinno obligatoryjnie stosować każde przedsiębiorstwo, a zachęcać powinien fakt, iż nie każde to robi. Stosując tylko podstawowe usprawnienia, można niezwykle szybko zbudować konkurencyjność. Niezależnie od tego, jaki biznes prowadzisz, odpowiednie planowanie jest swoistym kluczem do sukcesu oraz budowy kapitału. Planowanie często ulega zmianom, dlatego istotna jest również elastyczność.
Warto również zwrócić uwagę, że planowanie produkcji powinno opierać się na celach przedsiębiorstwa oraz być zgodne z jego misją. W dobie XXI dzięki inteligentnym systemom wspierającym procesy produkcyjne, złożoność tego zagadnienia wcale nie musi być czasochłonna, aby była skuteczna i o tym najbardziej trzeba pamiętać!

Sending
User Review
0 (0 votes)